POS prašymas

Kompiuterinio kasos aparato pagrindinių parametrų programavimas

Filialas*

Įmonės pavadinimas*

Įmonė įregistruota adresu*

Įmonės kodas*

PVM mok. kodas

Kontaktinis asmuo vardas, pavardė, tel. Nr.*

El. pašto adresas*

Pageidaujama statymo data

Darbo laikas

Naudojama programa

EKA eksploatacijos adresas (įrengimo adresas) pagal 0791A formą*
Adresą deklaruoja pirkėjas arba jo atstovas. Deklaruoti adresą galima prisijungus prie mano VMI arba nuvykus į vietą. Adresas turi būti deklaruotas iki mūsų specialistai nuvyks užregistruoti kasos aparato.

PVM tarifai, %

A B C D E F

Po EKJ kontrolinės sumos apskaičiavimo arba jos pasirašymo elektroniniu parašu EKJ turi būti išsaugota ne mažiau kaip dviejuose elektroninės informacijos nuolatinio saugojimo laikmenose. Viena laikmena gali būti nuo informacijos korekcijos apsaugotas atminties įrenginys arba elektroninis lustas. Kita laikmena privalo būti išorinės atminties įrenginyje, kuriame EKJ saugoma kompiuterinės bylos formate. Bylos pavadinimas sudaromas pagal EKJ formavimo datą iš 8 skaičių (YYYYMMDD). Pirmieji 4 skaičiai nurodo metus, kiti 4 į atitinkamai mėnesį ir dieną.

Kiekvieno kasos aparato EKJ išorinės atminties įrenginyje EKJ turi būti saugomos atskirame EKJ bylų kataloge arba atskiroje laikmenoje.

Kiekvienos dienos darbo pabaigoje turi būti spausdinama dienos fiskalinė (Z) ataskaita ir jos duomenys perrašomi į kasos operacijų žurnalą, kuris turi būti pildomas ir saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pirkėjo atstovas:

Pareigos*

Vardas, pavardė*

Dirbti su KKA leidžiama tik gavus VMI užregistruotų dokumentų komplektą

Informuojame Jus, jog Jūsų šiame programavimo prašyme nurodytus duomenis renkame kad:
• Greičiau ir paprasčiau paruoštume kasos aparatą darbui;
• Tiksliai užprogramuotume kasos aparato duomenis, taip kaip reikalauja Valstybinė mokesčių inspekcija;
• Susiderintume su Jumis abipusiai patogų kasos aparato diegimo ar mokymų naudotis laiką;
• Pateiktume sąskaitas faktūras Jums už suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes;
• Efektyviai išnagrinėtume Jūsų paklausimus bei nusiskundimus;
• Teiktume garantinį aptarnavimą Jūsų įsigytoms prekėms;
• Pasiūlytume Jums aktualias prekes;
Vykdydami veiklą nerenkame ir nesaugome Jūsų naršymo trečiųjų šalių tinklalapiuose duomenų. Neperduodame jokių duomenų trečiosioms šalims iš kurių būtų galima identifikuoti Jūsų asmenį. Jūs visada galite:
• Gauti visus duomenis, kuriuos esame sukaupę;
• Kreiptis į mus su prašymu sunaikinti apie Jus kaupiamus duomenis;
• Nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
• Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atlieka duomenų tvarkymo priežiūrą.

 Patvirtinu, kad susipažinau su visa aukščiau nurodyta informacija ir pateikiau teisingus duomenis.